YAYINLAR

Yaşayan Türk Halk İnançlarında Büyü-1

Bizim "büyü" konusunu çalışma gündemimize almamız; büyü ve büyücülük tarihi, büyü çeşitleri, diğer inanç alanları ile ilişkisi gibi hususlar değildir. Biz, halk inançlarını inceleme çalışmalarımız adına, büyü konusunun kapısını çalmaya karar verdik.

Büyü, halk inançlarının neresinde idi? Türk kültürlü halkların halk inançlarını irdelerken, büyünün tespiti yapılan bulgularla ilişkisi ne idi? Derlenen bilgiler ne nispette büyü kapsamına giriyordu? Halk inançları hangi hallerde ve ne manada büyü bağlantılı idiler? Biz, halk inançları-büyü ilişkilerini, yaşanan örneklerden hareketle irdelemeye çalıştık.

Dr. Yaşar Kalafat