YAYINLAR

Uluslararası İlişkilerin Psikolojisi

İnsan topluluğunun ve ilişkisinin olduğu her yerde dolaysız bir biçimde bir 'hukuk', bir 'etik', bir 'siyaset' ve bir 'psikoloji' ortaya çıkmak zorundadır. Uluslararası ilişkiler alanında 'psikoloji' dışındaki boyutların incelenmesi, biraz koşulların dayatmasıyla, nispeten daha kolay başarılabildi ama psikolojik boyutun gözlerden kolayca kaçan niteliği çoğu zaman görülmesini bile zorlaştırıyor. 'Uluslararası İlişkilerin Psikolojisi' adındaki bu derleme, bu alandaki psikolojik boyutun gözden kaçmasına bağlı sorunların ama aynı zamanda gereksinimin farkında olarak, okuyucuya uluslararası ilişkilerin psikolojik boyutu hakkındaki akademik çabayla ilgili bir bilgi sunabilmek için hazırlandı. Dış politika analizinden, ulusal kimliğin içsel ve dışsal belirleyenlerine, sosyal psikoloji ve politik psikolojide bugüne kadar uluslararası ilişkiler alanında yapılmış çalışmalardan çatışma çözümü için geliştirilmiş tekniklere, barış psikolojisinden, bağımlılığın, savaşın ve terörün psikopatolojik boyutlarına kadar alan gözden geçirildi ve örnek makaleler bir araya getirildi.

Erol Göka - Işık Kuşçu