YAYINLAR

Uluslararası Güvenlik Sorunları

Güvenlik çalışmaları Soğuk Savaş Dönemi ile birlikte ivme kazanmış, Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte hızını kaybetmesine rağmen, 11 Eylül terör eylemleri sonucu yeniden uluslararası ilişkiler alanında ön sıralara yerleşmiştir.

Küreselleşme sürecinin hız kazanması güvenlik kavramına yeni unsurların eklenmesine neden olmuştur. Günümüz güvenlik çalışmalarında İnsan ticareti ve yasa dışı göç gibi konuların mutlaka ele alınması gerekmektedir. Güvenlik, realist bakış açısını aşan yeni boyutlarıyla devletlerin dış politikalarında ana unsur olmaya devam etmektedir.

Bu kitapta yer alan yazılarda güvenlik konusu çeşitli bölgesel güvenlik sorunları çerçevesinde incelenirken güvenlik alanındaki teorik tartışmalar da ele alınmış ve güvenlik çalışmaları alanındaki yeni girişimlere ışık tutulması amaçlanmıştır.

Dr. Kamer Kasım - Zerrin A. Bakan