YAYINLAR

Türkiye - Yunanistan Eski Sorunlar, Yeni Arayışlar

Bu kitabın yayıma hazırlanmasının başlıca iki nedeni bulunmaktadır: İlki, Türkiye'de Ankara-Atina hattındaki son durumla ilgili yayım konusunda yaşanan eksikliğin fark edilmesidir. Bu konu, daha çok köşe yazarları tarafından tartışılıyor. Kimisi ilişkilerin yumuşamasının avantajlarını dile getirirken, kimisi Yunanistan'ın amaçlarının aynı kaldığını, sadece bu amaçlara ulaşmak için kullandığı araçları değiştirdiğini söylüyordu. Bu konuyu, tarihî, bölgesel, küresel ve iç dinamik boyutlarıyla inceleyen kapsamlı bir eserin varlığından söz etmek pek de olası gözükmüyordu.

Eserin kaleme alınmasının ikinci nedeniyse, bu konuyu farklı bakış açılarından ele alınmasının önemine inanılmasıdır.

Yunanistan'dan esere katkıda bulunan üç yazarımız, siz okurlarımıza Yunanistan'daki Türkiye tartışmalarını, oradaki iç dinamiklerin rolünü gözler önüne sermeye çalışıyor. Kitapta hem Türk hem de Yunanlı bilim adamlarının yazılarının bulunmasının, eseri alternatif görüşler açısından çeşitlendirdiği düşüncesindeyiz.

Kitabın Türk-Yunan ilişkilerine merak duyan herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Birgül Demirtaş-Coşkun - E.Kurubaş-A.Heraclıdes H.Alkan - K.Ifantıs - H.Mıllas - K.M.Büyükçolak - E.Tezcan - M.Aydın