YAYINLAR

Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Üzerine

Jeopolitik bir bilim midir yoksa bir ideoloji mi?

Jeopolitiğe dayanmayan strateji üretilebilir mi?

Jeopolitik, devletlerin kararlarını ne ölçüde şekillendirir? Tarih-jeopolitik bağlantısı nasıl şekillenir?

Bu ve bunun gibi gibi birçok soruya Sayın Muzaffer Özdağ'ın elinizde tuttuğunuz bu kitabında cevap buluyorsunuz. İki kutuplu dünya düzeninin çöküşünden bugüne gerçekleşen jeopolitik gelişmelerin

Avrasya ekseni ve bu eksenin önemli bir parçası olan Türk dünyasına yansımalarının bir asker devlet adamı ve jeopolitisyen tarafından yorumlanması Türk yazınında ne yazık ki pek karşımıza çıkmıyor.

Bu çalışma bu önemli boşluğu doldurmak doğrultusunda atılmış büyük bir adım.

Muzaffer Özdağ