YAYINLAR

Türkiye Kuzey Irak ve Pkk Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi

Kuzey Irak ve buna bağlı olarak da PKK'nın buradaki faaliyetleri konusu; kesin hatlarıyla 1982'den beri Türk Devleti'nin, 1991'den beri de aydınların ve kamuoyunun gündemindedir. Buna karşın, Türkiye'de

Kuzey Irak ile ilgili yayınlanmış çalışmaların sayısı ne yazık ki bir elin parmaklarını geçmemektedir.

Böyle bir eksiği gidermeye yönelik bu çalışmada, tarihi arka planıyla birlikte, 1982'den 1999'a kadar PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığı, politikası, eylemleri ve Türkiye'nin PKK'ya karşı geliştirdiği siyaset incelenmiştir.

Bu incelemeye bağlı olarak da değişik boyutlardan yansımalarının bir değerlendirilmesi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Konuya daha geniş bir açıdan yaklaşımı sağlamak amacı ile Kuzey Irak'taki değişik tarafların özelliklerine ve bölgenin tarihine kısaca değinilmiş, Türkiye ile diğer bölgesel ve küresel güçlerin Kuzey Irak'a yönelik politikaları ayrıntılı bir biçimde irdelenmiştir.

Hiçbir bilimsel öncülün olmadığı bir ortamda, basılmış yayınların taranması, asker ve sivil bürokrasiden uzmanlarla yapılan görüşmeler ile başlayan ve Kuzey Irak'ta yapılan alan araştırmalarından elde edilen verilerin öncekilerle bütünleştirilmesi ile sonlandırılan bu çalışma, burada yaşanan bölgesel ve uluslararası mücadeleye ilişkin özlü bir bilimsel eser ve başvuru kaynağı olma niteliğindedir.

Doç. Dr. Ümit Özdağ