YAYINLAR

Türkiye-Avrupa Birliği İliskileri Jeopolitik İnceleme

Günümüzün en tartışmalı konularından biri hâline gelen ve Türkiye'nin geleceğini derinden etkileyecek olan Türkiye – Avrupa Birliği ilişkiler zinciri, düşünsel alanda iki kutbun meydana gelmesine yol açmıştır. Avrupa Birliği taraftarı ve Avrupa Birliği karşıtı olarak isimlendirilebilecek bu iki grup, bu sorunlu alanda tartışmalara yön vermiş, fakat kendi içlerinde dış dünyadan soyutlanmaktan kurtulamamıştır. Yazar, bu noktadan yola çıkarak, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde hiç irdelenmemiş bir alana ışık tutuyor ve tarihten gelen bu ilişkiler zincirini ilk defa Türkiye açısından değil Avrupa Birliği açısından değerlendirerek Avrupa Birliği'nin genişleme perspektifinden Türkiye'nin üyeliğinin Birliğe getirecekleri ve götüreceklerinin bir analizini yapıyor.

-

Avrupa Birliği gibi oluşmakta olan bir süper gücün genişleme sürecinde yüzleşeceği sorun alanlarını inceleyen yazar, aynı zamanda Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel bir perspektiften değerlendiriyor ve bu ilişkiler zincirinin temel taşlarını oluşturan psikolojik, jeopolitik, ekonomik ve tarihsel boyutları da göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik çıkarımlar yapıyor.

Prof. Dr. Ümit Özdağ