YAYINLAR

Türkiye-Arnavutluk İliskileri Büyükelçilik Anıları (1985-1988)

Arnavutluk, Soğuk Savaş döneminde önce Sovyetler Birliği'yle, daha sonra da Çin'le işbirliğini denemiş, ancak daha sonra tamamen içine kapanarak, Enver Hoca tarafından izolasyona sürüklenmişti.

Emekli Büyükelçi Bilâl N. Şimşir, Arnavutluk'ta Büyükelçi olarak bulunduğu 1985-1988 yılları arasındaki anılarını anlattığı kitapta, hem söz konusu ülkenin kapalı kapılar ardındaki yapısına ışık tutuyor hem de o yıllar arasında Tirana-Ankara ilişkilerinde meydana gelen olayları inceliyor. Bilâl N. Şimşir'in kitabı, Arnavutluk'ta mevcut sistemin tıkandığı ve değişimin yavaş yavaş tomurcuklandığı ilginç bir dönemi içeriyor. Çalışma, yazarın Arnavutluk'la ilgili anılarının yanı sıra araştırma notlarını da kapsıyor.

Bilâl N. Şimşir'in Türkiye-Arnavutluk ilişkileri kitabı, Arnavutluk'un Soğuk Savaş dönemindeki yapısıyla ilgili önemli bir referans kaynağı olacaktır.

Dr. Bilâl N. Şimşir