YAYINLAR

Türk-İsrail Stratejik Ortaklığı

1990'larda İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler büyük ölçüde genişlemiş ve daha önceleri görülmemiş bir yakınlık derecesine ulaşmıştır. 1991'in sonunda Türkiye'nin İsrail ile olan diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkartmasından itibaren iki ülke arasında çok sayıda üst düzey resmî ziyaret gerçekleşmiştir. Türkiye ve İsrail arasındaki yeni ortaklık Soğuk Savaş sonrası dönemde

Orta Doğu'nun uluslararası dinamiklerinin önemli bir özelliği haline gelmiştir.

Türk-İsrail ilişkilerinde en göze çarpan gelişme iki devlet arasında birçok alanda askeri işbirliğiyle sonuçlanan, bir dizi askerî anlaşmanın imzalanmasıdır.

Ancak Prof. Efraim Inbar bu kitap da sadece Tel Aviv-Ankara ilişkilerini askeri niteliğine bakmakla kalmıyor, buna ek olarak, siyasi-kültürel ilişkilerin ve ekonomik ilişkilerin önemine de değiniyor. Ama bundan da önemlisi Efraim Inbar, ilişkileri bölgesel bağlamda (Orta Doğu'daki diğer devletlerle ilişkili olarak) ve uluslararası bağlamda (ABD ve Rusya Federasyonu ile ilişkiler bağlamında) incelemeye çalışmaktadır. Yazar, Türk-İsrail ortaklığının niteliğini analiz ederken, iki ülkeyi birbirine bağlayan stratejik çıkarlara ve ilişkilerin stratejik etkilerine de değinmektedir.

"Türk-İsrail Stratejik Ortaklığı" sadece Orta Doğu politikası veya Türk dış politikası ile ilgilenenlere değil, devletlerarası ittifaklar gibi konularla ilgilenen uluslararası ilişkiler alanında çalışanlara da önemli bir okuma niteliği taşımaktadır.

Prof. Dr. Efraım Inbar