YAYINLAR

Türk Dünyası Karsılaştırmalı Türkmen Halk İnancları Sosyal Antropoloji Araştırmaları

Eserde; Türk Dünyası geneli itibariyle Türkmenistan'ın tarihi ve coğrafi yeri belirtilmiş, Türkmen evlerindeki halk kültürü oluşumunu etkileyen, sosyo-ekonomik, sosyo-politik, ve sosyo-kültürel etkenlere yer verilmiştir.

Çalışmada; Türkmen aleminden derlenirken Türk halk inançlarının, Türkmen kesimler arasında karşılaştırılması yapılmış ve daha sonra bu tenkitlerin genel Türk halk inançları arasındaki yerleri belirlenmiştir. Alandan ve litaratürden tamamen bilgilerin Türk kültürünün klasik kaynak eserlerdeki yerlerine işaret edilmiştir.

Eser, yazarın dolaşarak inceleme yapma imkanı bulduğu, bir kısım kitap, makale ve bir kısım uluslararası sempozyumlarda vermiş olduğu ilmi bildirilerin genişletilerek yeni bir planlama ile ele alınmasından oluşmuştur.

Dr. Yaşar Kalafat