YAYINLAR

Türk-Batı İlişkilerinin Geleceği: Stratejik Bir Plana Doğru

Türk toplumu, siyaseti ve ekonomisi geçtiğimiz yıllar boyunca büyük bir değişime uğramıştır. Bu değişimlerin Türk siyasetinde ve Türk-Batı ilişkilerinin geleceğinde önemli yansımaları olmuştur. Türkiye'nin iç politikası da bölgesel sorunlar ve fırsatlar karşısında yeniden tanımlanmaktadır.

Türkiye dış politika açısından artık pek çok farklı seçeneğe sahiptir-Avrupa, Avrasya, Ortadoğu, Türkiye ulusal çıkarları doğrultusunda bu seçenekleri değerlendirecektir ancak Batı ile ilişkiler merkezi konumunu koruyacaktır.

İşte bu kitap, ilişkilerde yeni gündemin dört temel alan üzerinde oluşturulması gerektiğini önerir. Bu alanlar Türkiye, ABD ve Avrupa'nın güvenlik ve refahı için önemli olan işbirliği çerçevesini ve Ankara'nın rolünü belirler. Enerji güvenliği, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, Rusya'ya karşı benim-senecek ortak politikalar ve Türkiye'nin Avrupa'yla AB yoluyla bütünleşmesinin gerçekleştirilmesi bu temel dört alanı oluşturmaktadır. Kitapta bu ortak işbirliği alanları derinlemesine incelenmiş ve yazarlar özellikle Ankara'nın rolünün bu çerçevede alacağı olası şekil üzerine değerlendirmeler yapmışlardır.

Z. Khalilzad - lan O. Lesser - F. Stephen Larrabe