YAYINLAR

Stratejik Öngörü 2023

Çağımızda, karar alıcılar tarafından ve karar alma mekanizmalarında en fazla ihtiyacı hissedilen çalışmalardan biri, güncel olayları yönlendirmenin ötesinde, geleceğe hazırlık niteliğinde öngörüler oluşturmaktır. Zira küreselleşme sürecinin iç içe geçmiş risk ve fırsatları her geçen gün daha büyük yığınlar halinde önümüze getirmesi, bu dinamik ve eğilimlerin seyri ve geleceği hakkında sağlıklı tahminler yapılmasını zorlaştırmaktadır. Oysa toplumumuzun daima ilerleme yeteneğine sahip olabilmesi, içeride ve dünyada günün gelişmelerini geleceğin gözlüğüyle okuma becerisini oluşturma ve göstermemize bağlıdır.

Çalışmalarını bu mülahazalarla yönlendiren ASAM, "Stratejik Öngörü 2023"çalıştayını düzenleyerek, alanında deneyim ve birikim sahibi şahsiyetlerin görüş ve tartışmalarından geleceğe yönelik öngörü ve çarpıcı bulgular elde edilmesini hedeflemiştir. Çalıştayda, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin karşılaşabileceği tablo resmedilmeye çalışılmış, Türkiye'nin yakın komşularının ve küresel aktörlerin sorun alanları ile olası hareket tarzları incelenmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in "Stratejik Öngörü 2023”ün açılışını yapmaları ve Türkiye ve yurt dışından kendi alanlarında yüksek ehliyet sahibi şahsiyetlerin katkıları, ASAM çalıştayını içerikli ve anlamlı kılmıştır.

Tebliğ ve tartışmalar kitap haline getirilirken soru-cevap ve takdim gibi bölümler çıkartılarak içeriklerin özlü biçimleriyle yansıtılması hedeflenmiştir.

Türkiye'deki öngörü çalışmalarının en geniş kapsamlısı niteliğindeki bu programa katılarak değerli görüşlerini paylaşan katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor, ASAM'ın öncülük ettiği bu tür etkinliklerin daha karar vericilerimiz için bir referans, geniş kitleler için ise yol gösterici olmasını yaygın hale gelerek temenni ediyoruz.

Dr. O. Faruk Loğoğlu