YAYINLAR

Stratejik İstihbarat

CIA tarafından "Stratejik İstihbaratın Babası" olarak anılan Sherman Kent, 1940'ların sonunda kurumun araştırma kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Kent'in hayali, istihbarî analizin bir bilim dalı haline getirilmesi olmuştur. Bu kitabında da: "Bizler nesiller boyunca gerçeği elde etmek için olmasa da ona yaklaşabilmek için yapılan araştırmaların sistematik bir metot takip etmesi gerektiği hususunda ısrarcı olduk. Stratejik İstihbaratın büyük ölçüde konusunu oluşturan Sosyal Bilimler bu metoda sahiptir" demektedir.

Onun analiz kalitesine yaptığı en büyük katkı günümüzde olduğu kadar o dönemde de toplayıcılar ve operatörlerin hakim olduğu istihbarat dünyasında analizcileri, düşünen, mantık ve bilimsel metodu birleştirip uygulayan kişiler olarak tanımlayıp daha özel bir statüye kavuşturmuş olmasıdır. Stratejik İstihbaratın ikinci baskısında (1965) yaklaşmakta olan bilgisayar çağını ve toplayıcıları da dikkate alarak analizcinin ne kadar merkezi bir konumu olduğunu belirtmiştir:

"Çözmeye çalıştığımız bulmaca ne kadar karmaşık olursa olsun ve parçaları toplayıp biriktirmek için ne kadar sofistike teknikler kullanırsak kullanalım hiçbir zaman bu istihbarat yöntemleri düşünen adamın yerini alamaz. "Amerika Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşına girmesi ve başından sonuna

kadar sergilediği tavır ile ilgili tecrübelerini anlattığı bu kitap hem günümüz analizcileri için hem de ABD'nin dünyaya bakış açısını daha iyi kavramak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak olmaya devam etmektedir.

 

Prof. Dr. Sherman Kent