YAYINLAR

Strateji Dolaylı Tutum

Toplum ve devlet yaşamının tartışmasız unsuru olan stratejik çalışmalar, uluslararası düzeyde giderek karmaşıklaşan ilişkiler ağına paralel olarak ihmal edilemez bir değere ulaşmıştır. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemin belirsizlikler ve yeni oluşumlarla beslenen düzeninde, kazanma mücadelesinin olumlu sonuca ulaşması doğru stratejilerin kurulmasıyla mümkündür. Türk literatüründe strateji ve yüksek strateji konusunda mevcut boşluğun giderilmesine katkıda bulunmak amacı taşıyan bu çalışma, uluslararası askeri literatürün baş eserlerinden biridir.

Stratejinin askeri tarihten zengin örneklemelerle ele alındığı bu kitapta, mücadeleyi en kısa yoldan sonuca götürenin en dolaşık yol olduğu tezine yer verilmektedir. Yazara göre stratejide üstünlük, ciddi bir muharebenin bedelini ödemeden, dolaylı tutumlar aracılığıyla sonuca ulaşmaktır. Buna göre her konunun zorunlu olarak en az iki yönü vardır; ve strateji mevcut koşulların (koşullar ya da imkanlar ne olursa olsun), bu iki ya da çok yönlülüğü görüp değerlendiren tarafın lehine işlemesini sağlayan bir tür zihni mekanizmadır.

Felsefi bir bakış açısıyla stratejiyi derinlemesine inceleyen bu kitapta yer verilen askeri yorumlar, yaşamın tüm alanlarında yansıtılabilir niteliktedir. Bu yönüyle elinizdeki çalışma, zihin eğitimi ve gelişimine hizmet eden, çok yönlü bir incelemenin ürünüdür.

B. H. Lıddell Hart