YAYINLAR

Sırtından Hançerlenen Kahraman Ordum Motivasyon ve Liderlik

Yaşadığımız acı olaylar bizlere çok şey öğretti. Bu nedenle: Bilimden, akıldan, gerçeklerden kopmak; Cumhuriyet'ten uzaklaşmak; Atatürk'e sırt çevirmek çok ağır bedel ödetti Türkiye'ye. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı Gazi Meclis'le yapmıştı. Ordu, milletin ve meclisin ordusuydu. Subay, Cumhuriyet'in subayıydı. Mehmetçik, milletin gözbebeği ve orduya emanetiydi.

Memleket kahraman Mehmetçiğe emanetti. Şimdi bu anlayış zedelendi.

Çözüm yine; Gazi Meclis'in Müdafaai Hukuk ruhudur, Atatürk'ün yoludur.

66. SONE

Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni,

Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.

Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini,

Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,

Değil mi ki ayaklar altında insan onuru,

O kızoğlan kız erdem dağlara kaldırılmış,

Ezilmiş, horgörülmüş el emeği, göz nuru,

Ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş,

Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,

Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene,

Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,

Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e

Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,

Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.

William SHAKESPEARE

Aytaç Yalman