YAYINLAR

Rusya Federasyonu Askeri Doktrini

Bu kitap geçen on yıllık dönemdeki jeo-politik ve jeo-stratejik gelişmeler ışığında geleceğin şekillenmesinde Rusya Federasyonu'nun resmi devlet pozisyonunu ve ulusal çıkar tanımlamalarını bu ülkenin en son kabul ettiği "Ulusal Güvenlik Doktrini", Dış Politika Doktrini" ve özellikle de "Askeri Doktrin" çerçevesinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Eserde Soğuk Savaş'ın ardındaki dönem içerisinde Rusya'nın gerçekleştirmeye çalıştığı yeni politik-askeri yapılanma ele alınmaktadır. Yazarın çalışmasının odak noktasını ise Rus Ordusu'nun yeni misyon arayışının resmi "Askeri Doktrin" çerçevesinde değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk