YAYINLAR

Rus İmparatorluk Stratejisi

Dr. Mesut Hakkı Caşın bu çalışmada Rusya'nın kuruluş sürecinden başlayarak 21. yüzyıla uzanan geniş spektrum içerisindeki stratejik hamleleri uluslararası ilişkiler açısından analiz ederek, Rusya'nın uluslar arası konjonktürel dengeler içerisindeki rolleri ve değişen stratejik ve politik tercihleri aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra varlığını Rusya Federasyonu şeklinde devam ettiren Rusya devletinin yeni tezahürü ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, incelenerek de gelecekte nasıl bir Rusya ile karşı karşıya kalacağımız belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Kitap, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşen gelişmelerin analizini yaparken, tarihten hiç kopmaması ve önemli teknik-askeri detaylar vererek okuyucuyu bilgilendirmesi ile ön plana çıkmaktadır.

En son gelişmeleri içeren bu çalışmada hızla değişen 21. Yüzyıl dünyasında Rusya'nın rolü üzerinde özellikle eğilen yazar, süre giden Rusya dönüşümünün çok kritik bir yol ayırımına geldiğini vurgulamaktadır.

Dr. Caşın'ın çalışması Türkiye'de nadir olarak ideolojiden arınmış olarak gerçekleşen Rusya araştırmaları konusunda çok önemli bir örnek oluşturmaktadır.

Dr. Mesut Hakkı Casın