YAYINLAR

Pkk (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi, İdeolojisi ve Yöntemi

Türkiye'nin son otuz yılını derinden etkileyen, yaşanan olayların sıcaklığı içinde; toplumun her kesiminin üzerinde fikirler ileri sürüp yorumlar yaptığı bir "realite"nin mahiyeti nedir? Acaba

PKK konusunda yeteri kadar "bilgi" sahibi miyiz? Yoksa değerlendirmelerimiz düşmanlık/nefret, antipati gibi duygusal temelde mi Şekilleniyor?

Elinizdeki kitap her şeyden önce bilimsellelik kaygısı ile hazırlandı.

PKK'nın anlaşılabilmesi; dayandığı ideolojik/fikri temellerin, sürdürdüğü yöntemin belirlediği örgütlenme modelinin; ortaya çıktığı dönemdeki uluslararası ilişkilerin, Dünya-Ortadoğu ve

Türkiye bağlamında ifade ettiği anlam ile ve nihayet süreç içerisinde yaşanan değişim ve gelişimin bilinmesi ile mümkündür.

Unutulmaması gereken bu gün yanlızca sonuçlarını tartışır hale geldiğimiz bu olgunun, silahlı şiddet’in siyasallaşmasında bir yöntem olarak kullanıldığıdır.

PKK açısından askeri yenilgi ve silahlı siddet'in iflası ise; siyasallaşmasının da iflas ettiği/ettirildiği anlamına gelmez.

Dr. Nihat Ali Özcan