YAYINLAR

Osmanlı İdaresinde Ermeniler arasındaki Dinî Ve Siyasi Mücadeleler

Osmanlı Ermenilerinin arasına dışarıdan sokulan dinî ve siyasi mücadeleler sadece Ermeni toplumunu değil, Osmanlı Devletini de derinden etkiledi. Dolayısıyla bu konuların etraflıca incelenmesinin, Türk tarihi açısından, büyük önem arz ettiği kanaatindeyiz.

 "Osmanlı İdaresindeki Ermeni Toplumu Arasında Meydana Gelen Dinî ve Siyasi Mücadeleler" adı ile ele aldığımız bu araştırmamız, bir yandan Osmanlı Ermeni münasebetlerinin dinî boyutuna, öbür yandan emperyalist devletlerin Ermenilerin dinî ne şekilde istismar ettiklerine yeni bir yorum getireceği düşüncesindeyiz. Araştırmamızda sık sık geçen Ermeni gibi ifadelerden, Gregoryen Ermeniler kastedildi.

Dr. Davut Kılıc