YAYINLAR

Ortadoğu'da Süryanilik

Dini - Sosyal - Kültürel hayat Ortadoğu'da Süryanilik (Dini Sosyal Kültürel hayat) isimli bu kitap; ülkemize akademik yöntemlerle Süryani konusunu inceleyen bir eser kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma sadece Türkiye'deki değil, Suriye, Irak, Lübnan ve diğer ülkelerdeki (Avrupa Orta Asya - ABD) Süryanilerini de kapsamaktadır. Kitapta; "Süryanileri ve Süryaniliği" okurumuz daha yakından tanıma imkânı bulacaktır.

Yazar; bu çalışmada Süryani tarihini, Hıristiyan dini içerisinde Süryani inancının yerini, dünya Süryanilerini, Türkiye Süryanilerini ve ayrıca Süryani Kiliselerinin özelliklerini ortaya koyarak meseleyi geçmişten günümüze getirmekte, Süryani dini yapılanmasını, diasporasını ve potansiyelini anlatmaktadır.

Aziz Koluman