YAYINLAR

Mustafa Kemal Atatürk 57 Yılın Öyküsü Kendisi

28 Mart 1921'de (1337) İstanbul'da doğdu. İlkokul'u Adana Namık Kemal ve İstanbul Kadıköy Fransız St-Joseph Lisesi'nde okudu. Ortaöğrenimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti. (1933-1940) Yüksek öğrenimini Ankara Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. (1940-1944). Bu tahsili sürdürürken Ankara Radyosu'nda spikerlik yaptı. 1944'te Ankara Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Kürsüsü Asistanı, 1947'de "egemenlik kavramı ve devletlerarası hukuk' konulu tez ile Hukuk Doktoru oldu. 1946'da İnsan Haklarını Sağlama ve Koruma Türk Grubu'nun kurulmasında çalıştı ve 'İnsan Hakları Dergisi'ni' yayınladı.

Fakülte tarafından iki yıllığına Londra'ya gönderildi. Londra Üniversitesi, 'University College"de Dr. Georg Schwarzenberger ile iki yıl çalıştı. (1947-1949) 'Harp Suçları ve Devletlerarası Hukuk' kitabını yazdı. 1950 yılında Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni hazırlayan eksperler grubuna Türk Delegesi olarak katıldı. Aynı yıl üniversiteler arası jüri önünde Doçentlik imtihanını başarı ile verdi. 1951-1952'de askerlik görevini yerine getirdi.

1954'te ABD'de Yale Üniversitesi tarafından davet edildi ve 1954'ün ve 1955'in bir kısmını Yale

Hukuk Mektebi'nde Prof. Myres McDougal ve New York Üniversitesi'nde Prof. Cecil Olmstead'ın yanında çalışarak geçirdi. 1957 yılında Ankara Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Kürsüsü Profesörlüğü'ne atandı. 1968 ve 1960 yıllarında Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansları'na Türk delegasyonunun bir üyesi olarak katıldı. 1959'da Londra'da toplanan Atlantik Kongresi'nde Türk delegasyonu sekreteri, 1960'da Anti-demokratik yasaları tarayan komisyon üyesi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kurduğu Ilmi İstişare ve Araştırma Kurulu'nun ilk beş üyesinden biri oldu. (27 Haziran 1960.)

1960 Eylül'ünde Dışişleri Bakanlığı kadrosuna geçerek Türkiye'nin New York'ta Birleşmiş Milletler nezdinde ki daimi temsilciliğine Hukuk Müşaviri olarak atandı. Türkiye'yi teşkilatın hukuk konularını inceleyen 6. Komisyonu'nda temsil etti. 1962 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na seçildi ve komisyona başkanlık etti. 1963 yılında Birleşmiş Milletler Sekretaryası’nda çalışma önerisini kabul etti ve Bakanlıktan izinli olarak Teşkilatın İnsan Hakları Dairesi'nde çalıştı. 1963-1968 yıllarında

'Farklı Muamelelerin Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması' Alt-Komisyonu'nun Sekreterliğini yaptı. 1963'de Vietnam'a yollanan Birleşmiş Milletler heyetinin ve 1968'de Tahran'da gerçekleştirilen İnsan Hakları Konferansı'nın sekretaryasında bulundu.

1970'lerde İsrail'in işgali altında bulundurduğu bölgelerde insan hakları ihlalleri iddialarını inceleyen

heyetle Orta-Şark'taki araştırma heyetlerini yönetti. 1971'de Insan Hakları Seminerleri düzenledi. Afrika Zambia'daki Seminere katıldı. 1980'de ABD rehineler konusunu çözmekle görevli heyetin sekreteri olarak Iran'a gitti. 1968-1976 yıllarında genel kurulun İnsan Hakları,Sosyal ve Kültürel Komisyonu olan 3. Komisyon'un Sekreterliğini; 1977-1982'de Merkezi Cenevre'de, Doğal Afetler Koordinatörü'nün New York'taki bürosunun müdürlüğünü yaptı. 1982'de emekli oldu. 1990 yılına kadar New York'taki Türk misyonunun onursal danışmanlığını sürdürdü.

İlhan Lütem