YAYINLAR

Modern Alman Oryantalizmi Alman Yayıncılığının Türkiye Tablosu

"Nazi söylemi ile insan haklarını savunmak." Bacınoğlu'nun bu çarpıcı ifadesi bu kitapta anlatılan

Alman oryantalizmini en özlü ve etkili şekilde özetliyor. Türkiye'ye karşı ırkçı önyargılar ile dolu bir grup doğubilimci ve gazetecinin çalışmalarının analizi olan bu çalışma son on yılın Almanya'sını anlamak isteyen herkesin öncelikle okuması gereken bir inceleme niteliği taşıyor.

Kitapta ileri sürülen her nokta oryantalistlerin çalışmaları ile kanıtlanmış ve sanki bir oyun gibi işlenmiş. Bu çalışmanın çok ciddi bir şekilde ilgi çekeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Sadece konu ile entelektüel düzeyde ilgilenenler için değil araştırmacılar için de bir kaynak oluşturacaktır.

Tamer Bacınoğlu - Andrea Bacınoğlu