YAYINLAR

Mitostrateji 1 Türkoloji Üzerine Düşünceler

"Emperyalizm, diğer kavimleri etnik olarak tahrik edince, Türklerin de kendi kavimleri için araştırmalara girmelerine yol açtığını görüyoruz. Daha evvel Rusya'da başlamış olan Türkçülük hareketi Türkiye'ye sirayet etti. Onlar daha önce Türkçü hareketin içindedirler. Şimdi pek çok insanın unuttuğu veya hatırlamak istemediği bir şey var; Kuvayı Milliye'yi ve Müdafaa-i Hukuk'u örgütleyenler Türkçülerdir.

Türkçü ne demektir? Türkçü, Batılı emperyalizme karşı ayağa kalkan ve ona karşı çıkan adam demektir. Türkçü, Türk kimliğini açığa çıkarıp, Batılının ona olan baskısına karşı koyan adam demektir. Türkçü, ülkesinin tam bağımsız ve özgür bir ülke olarak devam etmesini sağlayan adam demektir."

 

Dr. Yaşar Kalafat