YAYINLAR

Makedonya Sorunu Dünden Bugüne

1990'lara büyük 'gürültülerle' giren Balkanlar'da yaşanan sayısız sorundan biri olarak Makedonya da gözden kaçmamaktaydı; bölgenin en önemli birimlerinden biri olan Makedonya, 1990'lardaki gelişmelerin arasından aslında pek fazla sorun yaşamadan ve yaşatmadan, bağımsız bir varlık olarak ortaya çıktı.

Dağılan eski Yugoslavya'nın bir parçası olan Makedonya 1991 yılının sonbaharında bağımsızlığını kazandı. Yeni statüsüyle, -Türkler ve Arnavutlar dahil topraklarındaki bütün etnik grupların varlığını göreceli olarak tanıyan anayasal yapısıyla ve çevreye- dünyaya bakışıyla hiç de sorunlu bir ülke görünümü sergilemeyen yeni Makedonya, kendisini bir anda sorunlarla çevrelenmiş olarak buldu.

Böylece ortaya sadece Balkan denklemini etkileyecek yeni bir ülke değil, aynı zamanda yeni söylemiyle 'Güneydoğu Avrupa'da beklenmeyen sorunlar yumağı ortaya çıkıyordu. 2001 yılı başında bu ülkenin bünyesinde yaşayan Arnavut asıllılar, Kosova olaylarının verdiği motivasyonla silahlı mücadeleye de giriştiler; bu gelişmeler ise, özellikle 19. yüzyıldan beri "Barut Fıçısı" olarak adlandırıla gelen Balkanlar'ı yeniden hareketlendirdi.

Elinizdeki bu kitapta belli ölçülerde tarihî, belli ölçülerde ise güncel sorunları bulacaksınız; "Makedonya" hem geçmişiyle hem de günü ve geleceğiyle başlı başına bir "olgu"dur. Balkanlar'daki konumu, insan coğrafyası, tarihi ve bugünüyle hem bölge ülkelerinin, hem de bölgede baskın rol oynamaya çalışan/çalışacak bütün devletlerin ilgi alanı içinde bulunmaktadır.

Doç. Dr. Murat Hatipoğlu