YAYINLAR

Kritik On Yıl

Kapalı toplum, kafeste uçabilmektir. İsterse çok büyük

olsun kafes. Açık toplum ise gökyüzünde uçabilmektir.

Bizim tarih ve ruhumuza uygun olan ve bize yakışan; bir

kartal gibi parlak güneşin altında, sonsuz bozkır semaların-

da süzülmektir...

Nursultan Nazarbayev