YAYINLAR

Kırım- Kuzey Kafkasya

SOSYAL ANTROPOLOJİ ARAŞTIRMALARI

Eserde, Kırım'daki Türk potansiyelin meseleleri, Türk dünyası ve Türkiye'den beklentileri anlatılmakta; Türklerin siyasi, kültürel yapılanmalarına dair bilgiler verilmektedir.

Musevi inançlı Karay ve Kırımçak Türklerinin sorunları, Türkiye'ye mesajları, karşılaştırmalı halk inançları ile birlikte yansıtılmaktadır.

Dağıstan, Kabartay-Balkar ve Karaçay - Çerkeski Muhtar Cumhuriyetlerindeki; sosyal, ekonomik ve etnik yapı; kültürel hayatla birlikte yansıtılmakta, Dombay'da yapılan

Türk Halkları Asamblesi Liderler Toplantısı'nın kararları tartışılmaktadır. Kuzey Kafkasya halklarının sürüklenmeye çalışıldığı etnik sürtüşmeye ve arkalarındaki güçlere dair bilgi vermektedir.

Dr. Yaşar Kalafat