YAYINLAR

Kırgız Türkleri Sosyal Antropoloji Araştırmaları

Her milletin kendine has tarihî ve kültürel değerleri vardır. Bir milleti diğerlerinden farklı kılan da sahip olduğu bu değerlerdir. Dünyanın en köklü ve büyük milletlerinden olan Türkler, tarihî ve kültürel değerlerini, örf, adet ve geleneklerini, dinî inançlarını, dünden bugüne büyük bir itina ile taşımışlardır. Fakat bu taşıma esnasında büyük tehlikeler ile karşılaşmışlar, çeşitli badireler atlatmışlar ve bedeller ödemişlerdir.

Zaman zaman tabii afetlerle mücadele etmişler, zaman zaman çevrelerindeki düşmanlarla savaşmışlardır. Ancak en büyük darbe, kendi iç çekişmelerinden kaynaklanmıştır.

Yaratılışlarındaki kahramanlık ruhu ve liderlik vasfı nedeniyle, her zaman hükmedici olmak istemişler, bu konuda çoğu zaman kendilerinden olanlara bile itaati hoş karşılamamışlardır.

Prof. Dr. Mustafa Erdem