YAYINLAR

Kazakistan ve Özbekistan Ekonomileri Geçiş Ve Büyüme Stratejileri

Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ortaya çıkan yeni bağımsız Türk cumhuriyetleri siyasi sorunların yanı sıra ekonomik sorunlarla da uğraşmak durumunda kalmışlardır. Türk Cumhuriyetleri bir yandan sosyalist tipi ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçmek ve ağır geçiş dönemini deneme yanılma yoluyla aşmak durumunda kalmışlardır. Diğer taraftan bu cumhuriyetler Sovyetler Birliği'nin az geliştirilmiş bölgeleri oldukları ve tek yanlı ekonomi yapılarına sahip oldukları için ve ayrıca gelecekteki büyümeyi ve refahı temin etmek amacıyla büyüme stratejilerini de belirleme yoluna girmişlerdir.

Bu çalışmanın temelini oluşturmak amacıyla geçiş ekonomilerinin teorik altyapısı incelenmiş, ardından Türk Cumhuriyetleri arasında farklı geçiş ve büyüme stratejilerini izyelen Kazakistan ve Özbekistan cumhuriyetlerinin örnekleri ele alınmış ve izledikleri stratejiler incelenmiştir. Özellikle geçiş ekonomileri literatüründe az değinilmiş bir konu olan geçiş döneminde büyüme stratejileri üzerinde durulmuş ve bu konu Özbekistan ve Kazakistan örneklerinde analiz edilmiştir.

Anar Somuncuoğlu