YAYINLAR

Kalafatlılar ve Halk Kültürleri

Şehit Top. Çav. ÜNAL KALAFAT

1972 (İstanbul) - 24 Mayıs 1993 (Bingöl)

Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin.

Hayır, onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz.

Bakara, 154. Ayet

Dr. Yaşar Kalafat