YAYINLAR

Jeopolitik, Strateji ve Coğrafya

Jeopolitik: Dünyada olup biteni bütünüyle anlama ve buna göre hareket etme çabasının sonucu ve başlangıcı. Bütün bilimleri topraklarına katmaya can atan bir beylik. Strateji: Hedefler, koşullar ve gidilecek uzun bir yol.

Coğrafya: Kaçınılmaz olan. Nedir bu kalpgâh, neden bu kadar çekici?

Sovyet sonrasında Rusya ne durumda, daha önceden şeytanlaştırdığı jeopolitikle neden bu kadar uğraşıyor?

Bırakın Küresel Konum Belirleme Sistemini (GPS) daha henüz yeterli bir saatin, bir telsizin olmadığı; boylam tespitinin yapılamadığı, gemilerin uygun rüzgârlara ve akıntılara bağımlı olduğu bir dönemde; "Yelkenliler Devri"nde devletlerin coğrafyaları stratejilerini nasıl etkiliyordu?

Hitler "Kavgası"nı çıkarırken neler düşünüyordu? Acaba bunları tek başına mı akıl

etmişti;  yoksa...

Uzayda nereler; uzay çalışmaları bakımından dünyada nereler stratejik?

Stratejinin giderek daha fazla önem kazanan beşinci boyutu "enfosfer" ve yeni "hâkim nokta üçlüsü".

Coğrafya cehaleti ve strateji.

Sınırlar: Alevlenme noktaları.

Hava gücü, deniz gücü ve strateji.

Ve bütün bunlara eleştirel bir bakış.

Colın S. Gray - Geoffrey Sloan