YAYINLAR

Japonya-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri

Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya 21. yüzyılda küresel rekabetin iki dev oyuncusu olarak kalmaya devam edecekler. 20.yüzyılın son 20 yılında ağırlıklı olarak ekonomik rekabete yoğunlaşan bu iki ülke 21. yüzyılda ise politik rekabet alanında da ön plana çıkacaklar. Uzakdoğu'nun bu iki devi arasındaki ilişki yumağını anlamadan Uzakdoğu'nun kendisini anlamak mümkün görünmüyor.

Elinizdeki kitapta Prof. Dr. Mete Tuncoku Japonya ile Çin arasında ilişkileri derinlemesine inceliyor. Bu çalışma Uzakdoğu bölgesine ilgi duyanlar için bir zorunlu el kitabı niteliği taşıyor.

Kitabın özel olarak yoğunlaştığı 1952-1978 dönemi içinde meydana gelen gelişmeler bir ölçüde, günümüzde olduğu kadar, gelecekte de Japon-Çin ilişkilerini etkileyip yönlendirecek unsurlar içermektedir. İki ülke ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrası dönemde sergilediği gelişmelerin sonuç bölümünde yorumlanması, bu açıdan eserin değerini daha da artırmaktadır.

Prof. Dr. A. Mete Tuncoku