YAYINLAR

Hindistan'a Kuzeyden Yapılan Seferler

Hindistan, sahip olduğu imkanlar yüzünden sürekli istilalara maruz kalmış bölgelerden birisidir. Öyleki, bu ülkeye ulaşıp zenginliklerine el koyma düşüncesinin bazı devirlerde adeta "yüce bir ideale" dönüştüğü görülür. Bunda, Hindistan'da bütün tarihi boyunca dengeli bir toplum yapısının meydana getirilememiş olmasının da payı büyüktür. Dolayısıyla sosyokültürel yapısındaki çeşitlilik, bu ülkeye dış güçleri cezbeden en önemli etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle Hindistan'a yönelik istila hareketleri değişik yollar takip etmiştir. Üzerinde hiç çalışılmayan bir konu da Hindistan'a karadan özellikle de Kuzey ve Kuzeybatıdaki geçitler üzerinden yapılan seferlerdir.

Dr. Neslihan Durak