YAYINLAR

Güney Kafkasya Sosyal Antropoloji Arastırmaları

Eserde; yazarın Gürcistan, Azerbaycan (ve Nahcivan)'daki sosyal antropoloji içerikli gözlemlerine yer verilmektedir. Yazar, bazen sempozyumlar ve bazen de inceleme gezileri münasebetiyle bu ülkelerde bulunmuş, bu arada yazarın halk bilimciler ağırlıklı olmak üzere çeşitli kesimlerden fikir ve sanat adamlarıyla temasları olmuştur.

Eserde ayrıca, halk inançları öncelikli sahadan yapılmış tespitlere de yer verilmiştir. Derlenilen bilgilerin bazen Anadolu ve bazen de diğer Türk kesimlerine ait benzeri malzeme ile karşılaştırılmaları cihetine gidilmiştir.

Bu alanla ilgili metod, uzman ve literatürün tanıtılmasına çalışılmıştır.

Dr. Yaşar Kalafat