YAYINLAR

Genel Sistem Kuramı ve Uluslararası Siyasetteki Yeri

Bu kitap ilk yazıldığı yıllarda (1977-78) kamu yönetiminde karar verme ile ilgili Türkçe yazılmış bir iki kitap ve siyaset biliminde sistem analiziyle ilgili bir kitap vardı. Uluslararası alanda ise Graham Allison'un 'Kararın Esası:Küba Füzeleri Buhranının Izahı' adlı kitabı bütün Amerikan Üniversitelerinde okunan, konuyla ilgili tek kitaptı. Bizde o dönemde var olan modelleri göz önüne alarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Karar Verme modelini incelemeye çalıştık. İlk kısımlarında siyaset Biliminde kullanıldığı şekliyle sistemin ne olduğunu anlatmaya çalıştık.

Uluslararası politik analizlerde öne sürülen karar verme teorilerinin analizinde sistem yaklaşımının rolünü ortaya çıkarmaya çalıştık. İkinci kesimde Birleşmiş Milletlerin yapısal-görevsel analizini ortaya koyarak Birleşmiş Milletler sisteminin öğelerini belirlemeye çalıştık. Bu belirlemeden sonra öğeler arasındaki etkileşimi ortaya koyarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun nasıl karar verdiğini belirlemeye çalıştık.

Graham Allison kitabını Küba füzeleri ile ilgili gizli bilgiler yirmi beş sene sonra açığa çıktığında, yanına bu belgeleri yayınlayan Philip Zelikov'u, yeniden yayınladı. Kendisininde belirttiği gibi kitabın ortaya koyduğu temel analitik yapı olduğu gibi duruyordu. Yalnız yeni belgeler ortaya çıktığı için analizlerinin sonuçlarında bazı değişiklikler yapmışlardır.

Bizde kitapta bazı düzeltmeler yaptık ve sonuçta bazı öneriler getirdik.

Uygulama alanlarını göstermek için kitabın sonuna daha önce yayınladığımız bazı örnekleri ekledik ancak esas yapı değişmedi.

Prof. Dr. Hasan Köni