YAYINLAR

Elcibey Dönemi Azerbaycan Dıs Politikası (Haziran 1992- Haziran 1993) Bir Bağımsızlık Mücadelesinin Diplomatik Öyküsü

XX. yüzyılın son çeyreğinde iki kutuplu uluslararası sistem sona ermiş ve SSCB'nin çökmesi ile 15 yeni cumhuriyet ortaya çıkmıştır. Yazar bu kitapta 15 cumhuriyetten biri olan Azerbaycan'da 1980'li yıllarının sonun da Azerbaycan Halk Cephesi önderliğindeki ulusal bağımsızlık mücadelenin gelişimi, bu örgütün bağımsızlık mücadelesinin sonunda iktidara gelişi, iktidar süresince gerçekleştirmeye çalıştığı siyasal, ekonomik ve sosyal reformları değerlendirmiştir.

Çalışmanın ana temasını ise AHC iktidarı döneminde Azerbaycan'ın dış politika uygulamaları oluşturmaktadır. 4 Haziran Darbesinin temel yapılış nedeninin AHC iktidarının başarılı dış politikası olduğu düşüncesini dile getiren AHC iktidarının siyasilerinden birinin bu görüşü konunun önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Yazar konunun önemi gerçeğinden hareketle AHC dış politikasını, Karabağ sorununun ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin sağlanması bağlamında çözülmesi, Rusya'dan bağımsızlık, Türkiye ile stratejik ortaklık, Güney Azerbaycan sorunu ve Iran'la eşit ikili ilişkiler kurma ile yeni siyasal ve ekonomik sisteme geçiş sürecinde Batıyla iyi ilişkiler geliştirme gibi esas yönleri bağlamında ele alınarak değerlendirmeye çalışmıştır.

Nâzım Cafersoy