YAYINLAR

Dünyada Su Sorunları ve Stratejileri

Son elli yıllık süreçte, hayati bir durum arzeden su, dünyada artan nüfus, gelişen tarım ve sanayileşme ile daha da önemli bir boyut kazanmıştır. Bu nedenle dünyadaki su kullanımı gelecekte, özellikle aynı Coğrafya'da yaşadığımız Orta Doğu bölgesinde ve SSCB'nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanmış Orta Asya Cumhuriyetleri'nde patlak vermesi muhtemel savaşların önemli potansiyel nedenlerinden biri olarak kabul edilmekte ve şimdiden birçok "Su Savaşı Senaryoları" üretilmiş bulunmaktadır.

 Nitekim, Mısır eski Dışişleri Bakanı Butros Ghali, 1989 yılında ABD Kongresi'nde Dünya Su sorunları ile ilgili yaptığı konuşmada, "Ortadoğu'da bir sonraki savaş petrol için değil su için olacaktır."demek suretiyle bu duruma dikkatleri çekmiş ve durumun vahametini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu kitapla beraber Türkiye'de ilk kez olarak su sorunu küresel bazda ele alınmakta; Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Uzakdoğu'ya ve Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada kendini gösteren bu sorunun boyutu ve sorunun çözümüne yönelik öneriler, başta "ASAM-Su Komitesi" bölge uzmanları olmak üzere,değişik üniversitelerden değerli akademisyenlerin katkılarıyla ortaya konulmakta ve derinlemesine irdelenmektedir.

Aziz Koluman