YAYINLAR

Devrim Zamanları

Devrimci değişimleri beraberinde getiren bir dalga Doğu Avrupa'yı değiştirdi ve tüm Avrupa Kitası'na yeni bir siyasi şekil verdi.

Bu yeni devrim zamanı değişik biçimlerde halen devam etmektedir. Ancak bu değişiklikleri içeren anlaşılabilir ciddi bir tarihsel ve siyasal bilimler değerlendirmesi bugüne kadar henüz yapılmamıştır.

Yazar bu yeni kitabında tarihin büyük devrim zamanlarını yeniden gözden geçirmektedir. Bir yandan devrimleri iyi ve kötü devrimler olarak bir ayırıma tâbi tutarken, sadece bu devrim zamanlarının nedenlerini değil aynı zamanda bu büyük devrimci süreçlerin sonuçlarını da incelemektedir. İşte bu nedenle yazar bize 1989 yılında başlayan yeni bir dönemin değişim sürecini daha iyi anlamamıza yardımcı olurken, bizim günümüzde ki olayları daha iyi değerlendirmemize katkıda bulunmaktadır. Bu değişim döneminin "iyi" veya "kötü" bir devrim zamanı olup olmadığına karar verebilmek için ise, Avrupa'daki siyasi gelişmelerin nasıl bir yol takip edeceği belirleyici olacaktır.

Prof. Dr. Ludger Kühnhardt