YAYINLAR

Değisen Avrasya'da Kafkasya

Günümüzde Kafkasya, onu oluşturan ülkelerin aralarında ve kendi bünyelerinde yaşadıkları; ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar itibariyle daha uzun süre gündemde kalmaya müsait bir yapı arz etmektedir. Çeçenistan ile RF arasındaki bitmeyen savaşın yanı sıra, işgal edilmiş Azerbaycan toprakları ve kaçkınlar meselesi, Ermenistan'ın Gürcistan üzerindeki emellerinin olması, nihayet Haydat ideolojisi, Kafkasya'da yaşanan gerginliği çevre ülkelerine taşımaya müsait bir görünüm yansıtmaktadır.

Haleddin İbrahimli'nin "Değişen Avrasya'da Kafkasya" isimli bu kitabı da Kafkasya konusunu ele almaktadır. Ama kitapta, Kafkasya büyük Avrasya coğrafyasının bir parçası olarak görülmekte ve onun meselelerine bu kapsam içerisinde değinilmektedir. Bu bağlamda büyük güçlerin Kafkasya'daki çakışan çıkarları ve Kafkasya ülkelerindeki iç meseleler gibi konulara da yer verilmiştir. Kitap Kafkasya'nın bilinen meseleleri yanı sıra, "Birleşik Azerbaycan", "Günümüzde Kafkasya Evi",

"Muhaceret Döneminde Kafkasya Evi" gibi meseleleri ele almaktadır.

Haleddin İbrahimli