YAYINLAR

Cizvitler ve Katolik Kilisesi'ndeki Yeri

Cizvitler, entelektüel alandaki başarıları ile politik alandaki yeteneklerini birleştirebilen bir cemaat olarak dünya çapında şöhret kazanmıştır. Cemaatin kendine özgü itaat anlayışı, eğitim konusundaki şöhretleri, papalıkla ilişkiler konusunda onları ayrı bir konuma getiren "özel itaat yemini", cemaatin teşkilatlanma biçimi, teoloji, felsefe ve ahlak alanındaki yaklaşımları ile Cizvitler, Ignatius'un ruhani ve mistik görüşlerini dünya çapında misyoner bir harekete temel yapan bir cemaattir.

20. yüzyılın başlarından günümüze kadar olan dönemde, Katolik Kilisesi'nde meydana gelen değişimde etkili bir rol oynayan Cizvitlerin yeni tavrı, geleneksel çizgilerinde bir kırılmayı temsil etmektedir. Bir başka deyişle, tarikatın kuruluşundan beri Katolik Kilisesi'nin muhafazakar tutumunun en sadık destekçileri olan Cizvitlerin, II. Vatikan Konsili döneminde tercihlerini bu defa değişimden yana kullanmaları, onları daha ilgi çekici hale getirmiştir. Cizvitlerin, Katolik Kilisesi'nin konsil sonrası dönemde, İncil'in mesajını günümüz insanına ulaştırma planı çerçevesinde uygulamaya koyduğu sosyal adalet, inculturation ve dinler arası diyalog projelerinde aktif rol almaları, hatta bu konuda ileri görüşlü stratejiler üretmeleri bunun en önemli göstergesidir.

Dr. Ali İsra Güngör