YAYINLAR

Çin – Kuşak Yol İnisiyafeti

Avrasya Bir Vakfı; 1994 yılındaki kuruluşundan itibaren Türk toplumunun bilimsel, ekonomik sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesini temin etmek; milli şuura sahip, bilime, akla, düşünmeye, çok çalışmaya, üretmeye önem veren, maddi ve manevi açıdan gelişmiş inançlı nesiller yetiştirmek; Türk devlet ve toplulukları arasında ortak Türkçenin teşekkül etmesi; dilde, fikirde, işte birliğin sağlanması için çalışmaktadır.

 

AVRASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ – ASAM Türkiye'nin ilk düşünce kuruluşu olan ASAM, Avrasya Bir Vakfı bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Özellikle Türkiye'nin çevre bölgesi hakkında çalışmalar yürütmektedir.

Cumhuriyet döneminin stratejik araştırmalar alanındaki ilk ve en büyük yatırımı olan ve gerek yurt içinde, gerek yurt dışında Türkiye'nin en önemli düşünce kuruluşu olarak kendini kabul ettirmiş olan

ASAM, Türk bilim ve siyaset hayatına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkeleri temelinde özgün araştırmalar sunmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Hedefi ulusal güvenlik kültürünün oluşturulmasına, jeopolitik bilincin geliştirilmesine, kamu ve özel sektörün karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktır.

Avrasya Dosyası ismi ile üç aylık, ASAM bünyesinde Stratejik Analiz ismi ile aylık stratejik araştırma dergileri yayınlanmıştır. Ayrıca Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nün üç aylık dergisi yayın hayatına devam etmektedir.

Avrasya Bir Vakfı