YAYINLAR

Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1950-2000)

Çin Halk Cumhuriyeti, Soğuk Savaş boyunca uluslararası güç dengelerinin değişimi ile birlikte iki kutuplu dünya düzeni içinde kendi ülkesinin güvenliği ve çıkarlarından dolayı dört defa dış politikasını değiştirmiştir. 1949 yılından bu yana farklı dönemlerde değişen dünya koşullarına uygun dış politika uygulayan Çin Halk Cumhuriyeti dış politikasının en önemli unsurlarını 1990'lara kadar Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile kurmuş olduğu ilişkiler oluşturur. Her iki ülke de İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu, bloklara ayrılmış dünyanın blok liderleridir ve Çin'in bu ülkelere yönelik olarak teorik, düzeyde tarif ettiği ve pratikte kurduğu ilişkiler, dış politika yaklaşımı hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılından 2000 yılına kadar olan dönemdeki Çin Dış Politikası'nı konu alan araştırmamızda, Soğuk Savaş dönemi Çin Dış Politikası, Çin'in Bağımsız Dış Politikası, Soğuk Savaş sonrası Çin'in Yeni Dış Politikası ve Çin'in Çok Yönlü Dış Politikasına yer verilirken, Çin'in ABD, Rusya, Japonya, AB, Afrika, Ortadoğu, Türkiye, Orta Asya ve komşu ülkeler ile olan ikili ilişkileri esas alınmıştır.

Dr. Nuraniye Hidayet Ekrem