YAYINLAR

Bulgaristan'la Yeni Dönem

Soğuk Savaş Sonrası Ankara-Sofya İlişkileri Bulgaristan hem Türkiye'ye komşu olması hem de nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun Türklerden oluşması nedeniyle Türkiye açısından çok önem taşıyan bir ülke olmasına rağmen, yayın dünyamızda bu ülkeyle ilgili çalışmaların sayısı çok sınırlı kalmıştır. Her ne kadar 1980'li yıllarda Ankara'yla Sofya arasında büyük kriz yaşanması nedeniyle Bulgaristan'la ilgili akademik çalışmalarda bir artış gözlendiyse de, 1990'dan sonra bu ülkeye olan ilgi yine azalmıştır.

ASAM, Balkan Araştırmaları Masası araştırmacılarından Birgül Demirtaş-Coşkun, bu çalışmasında Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde meydana gelen değişimi inceliyor. İki kutuplu döneme kıyasla büyük değişim yaşanan ikili ilişkilerin bugününe ışık tutmanın yanısıra, Türk-Bulgar ilişkisinin gelecek yıllardaki durumu konusunda da öngörülerde bulunuyor. İlişkileri etkileyen iç ve dış dinamikleri ele alarak, bugüne kadar işbirliği yapılan alanları ve mevcut sorunları irdeliyor.

Birgül Demirtaş - Coşkun