YAYINLAR

Balkan Diplomasisi

1989'dan 1999'a kadar geçen on yılda Balkanlar'da büyük çalkantılar yaşanırken, siyasi yönden istikrar gösterdikleri varsayılabilecek ülkeler de iktisadi alanda ciddi sorunlarla karşılaşmışlardır. Söz konusu 10 yıl içinde Balkan ülkelerinin tamamı, kimileri oldukça hızlı, kimileri sancılı, kimileri kanlı, kimileri genel eğilimi izleyerek, kimileri ise uzun süre direnerek bu değişim yoluna girmişlerdir.

ASAM Balkan Araştırmaları Dizisi'nin üçüncü kitabı olan Balkan Diplomasisi, son on yılda Balkan ülkeleri diplomasilerine toplu halde bakmayı ve de değişim-dönüşüm yıllarını Balkanlar açısından özetlemeyi amaçlamaktadır.

Kitapta tüm Balkan ülkelerinin dış politikaları ayrı ayrı ele alınmış, diğer yandan üç önemli küresel gücün - ABD, Rusya Federasyonu ve AB - Balkan siyasetlerine de yer verilmiştir.

Kitabın Balkan dış politika gelişmelerini toplu bir şekilde sunarak önemli bir boşluğu doldurması amaçlanmaktadır.

Derleyenler: Ömer E. Lütem - Birgül Demirtaş Coşkun