YAYINLAR

Anadolu Türk Halk Sufizmi

Cumhuriyetimizi kuran halkın kültür politikasını, bu cumhuriyeti kurmamış olanlar, daha açık bir ifade ile büyük ölçüde bu cumhuriyetin kuruluşuna karşı olanlar tayin etmektedir. Bu noktada şu soruyu cevaplamam benden istenebilir. "Asrın başında tercihini o şekilde yapmış olan Cumhuriyeti kuran halk, günümüzde tercihini değiştirmiş olamaz mı?" Olamaz.

Zira halk kültürünün halk kültür dairelerinde aynîliğini ortaya koyduğu bir gerçek vardır.

Bizim incelememizde ortaya koyduğumuz husus, halkın ziyaret kültürününden hareketle bu gerçeği ortaya koymaktır. Kültür tuzağından hareketle Cumhuriyetimiz etrafında oluşturulan bu tehdit, çağın fikrî ve siyasî cereyanlarını yakından takip eden ve bilen yeterli sayıda münevver kadronun yetişmesi ile bertaraf edilebilecektir.

Dr. Yaşar Kalafat