YAYINLAR

Afganistan ve Türkler

21. yüzyıl mücadelesinde petrol ve diğer kaynaklar öne çıkarken, Avrasya ve bu bağlamda Hazar Havzası enerji kaynakları üzerindeki rekabet daha da bir önem kazanmaktadır.

Türkiye ile beraber Afganistan da bu rekabet alanı içerisinde yer almaktadırlar.

Bir anlamda iki ülke, tarihin bu döneminde tıpkı ulusal kurtuluş savaşı yıllarında olduğu gibi bir araya gelmişlerdir.

Rusya'nın Orta Asya'dan çekilmesiyle meydana gelen jeopolitik boşluk alanına Avrupa, Amerika ve Asya güçlerinin girmek istediği bir dönemde, Türkiye ile Afganistan benzer bir yazgıyı paylaşmak zorunda kalmaktadırlar.

Bu kitap, Türk-Afgan ilişkilerinin bir kez daha gündeme geldiği bir dönemde yaklaşık olarak bir yarım asır bu ülkenin kaderine olumlu bir şekilde etki eden ilişkilerin tarihini arşiv belgelerine dayandırarak etraflıca ele alması, güçlü bir ilişkinin tekrar tesisine dair ipuçlarını ortaya koyması ve önemli bir eksikliği gidermesi açılarından vazgeçilmez bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Saray