YAYINLAR

21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ'a Armağan - Iı. Cilt

20. Yüzyılda jeopolitik bakış öngörülebilir olan geleceği şekillendirmiştir. İki dünya savaşına tanıklık etmiş olan 20.Yüzyıl en azından kendi zaman diliminin son çeyreğine kadar ileriye dönük, kırılgan da olsa bir düzen inşa etmiştir. 21. Yüzyılın düzenden çok kaos, risk, belirsizlik ve fırsatlar yüzyılı olacağı öngörülmektedir. Bu belirsizliğin dezavantajını asgariye indirmek, stratejik bilgiye dayalı düşünüşü (gerekli kılmaktadır) gerektirmektedir.

21. Yüzyıl Türk Dünyası için mevcut yapısını koruyarak istikrar içinde olma ihtimalini ortadan kaldırmıştır. Türk Dünyası bulunduğu aşamadan ileri gitme zorunluluğu ile karşı karşıyadır.

21. Yüzyılda Türk Dünyasını jeopolitik aktör düzeyine çıkaracak olanların vizyonunu kaos karşısındaki soğuk kanlı realist tavırları, risk ve belirsizliği yönetme profesyonellikleri ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirme performansları belirleyecektir.

21. Yüzyılda Türk dünyasının jeopolitik vizyonunun zeminini stratejik bilgiyle güçlendirmek öncelikli hedeftir. Bu çalışmada bir araya gelen makaleler çok önemli bir birikimi temsil etmektedirler.

"21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ'a Armağan" başlıklı eser, Türk Dünyasının ileriye dönük vizyonunu strateji, kimlik, etnisite, kültür eğitim, dil gibi konulardan hareketle açmaktadır.

Prof. Dr. Ümit Özdağ - Dr. Y. Kalafat - M. S. Erol