RAPORLAR

AFGANİSTAN - ÇİN İLİŞKİLERİ: TALİBAN DÖNEMİ

01.06.2023

AFGANİSTAN - ÇİN İLİŞKİLERİ: TALİBAN DÖNEMİ

AFGANİSTAN- Jamaluddin Sadruddin Oghli

Ağustos 2021’de Taliban’ın yeniden iktidara gelmesi ile Afganistan’daki diplomatik temsilciliklerini kapatmayan ve ilişkilerini Taliban ile geliştiren nadir ülkelerden biri Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Zira her iki tarafın da belli amaçları vardır. Örneğin, yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki ekonomik ve ticari projeleri Çin şirketlerine devrederek hem ülkede ortaya çıkan ekonomik kriz ve açlığı kontrol altına almaya çalışmakta hem de dünyanın en büyük ikinci ekonomik ve üçüncü askeri gücü olan Çin’i yanına alarak uluslararası kamuoyu ve dünya devletleri tarafından tanınmayı hedeflemektedir. Buna karşılık Çin, Afganistan’ı resmi olarak tanımamasına rağmen Afganistan’daki yeraltı kaynaklarını kullanarak kendine yakın olması sayesinde ucuz bir şekilde ulaştırma amacının yanında ABD’nin çıkması ile oluşan boşluğu da doldurmayı hedeflemektedir. Böylece Çin, genelde bölge ülkeleri, özelde ise Afganistan üzerinde belirleyici bir güç olmayı planlamaktadır. Kısaca şunu ifade edebiliriz ki Taliban ile Çin’in karşılıklı olarak ekonomik ve siyasi çıkarları söz konusudur.