BAŞKANDAN

Musa Serdar ÇELEBİ
Başkandan Mesaj

Altaylardan nazlı Tuna’nın doğduğu topraklara kadar uzanmış, tarih yazmış Türk Milleti, “Gök Çadırımız, Güneş Tuğumuz Olsun!” diyerek gelmiş Anadolu’yu yurt tutmuş, dünyanın kalbi İstanbul’u başkent yapıp, doğudan batıya güneyden kuzeye tüm yolların kesiştiği, her devletin gözdesi bu eşsiz coğrafyada bin yıldan beri hüküm sürüyor. Haliyle dünyanın en çok kriz üreten üç bölgesinin, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu’nun tam ortasında bulunuyor.

 

Türkiye Cumhuriyeti üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu’da 100. yaşına girerken dışarıdan gelen ve içeride yaşanan olumsuzluklara rağmen büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor. 21. yüzyılı konuşan, yazan ve şekillendiren fikir ve siyaset çevreleri Türkiye’nin 2050’li yıllarda Orta Doğu’nun en güçlü oyuncusu olarak dünyada ise ilk 5 büyük devlet arasında anılacağını öngörüyor. Bu durum, çok doğal olarak böylesine nazik ve kritik bir süreçte ülkemizin iç ve dış güvenliği ile alakalı her tehdidi ve her fırsatı muhakkak tüm boyutlarıyla değerlendirmeyi elzem kılıyor.

 

Türkiye Cumhuriyeti BM’nin proaktif üyesi, ABD’den sonra en güçlü orduya sahip önemli bir NATO ülkesi, Avrupa’nın da hiçbir zaman tamamıyla vaz geçemeyeceği büyük bir güç. Ne var ki içinde bulunduğumuz tüm küresel güçlerin cazibe merkezi coğrafyamızda, kronik olarak yaşanan tehditlerin yanı sıra bir de safların ve ittifakların daha geçirgen, düşman ve müttefiklerin birbirine karıştığı daha akut belirsizliklerinden daha çetrefilli krizler doğabiliyor. Tarihten bu yana coğrafyamızdaki tüm sıkıntılar bölgesel ve küresel imalar taşımaktalar. Dolayısıyla bazı küresel güçlerce desteklenen terör örgütlerinin eylemleri ile komşu ülkelerdeki iç savaş hali ve aynı zamanda ikili savaşların sosyal ve ekonomik etkileri yalnız Türkiye’de değil, bölgesel ve küresel çapta sorunları tırmandırmaktadır.

 

Türkiye’nin coğrafi, kültürel, tarihi ve medeni ilgileri, faaliyet alanımızın büyük sınırlarını da tespit ediyor.  ASAM daha kapsamlı bir milli güvenlik kavramını ve amacını temel alarak Türkiye’nin önemli ve öncelikli konularını ana boyutlarıyla aydınlatan, kalıcı barış, güvenlik ve istikrar için ortaya çıkan tehditleri ve fırsatları öngören çalışmalarını, bu büyük sınırlarda sürdürmeye ve paylaşmaya devam edecek. Müşterek vizyon ve politikalar geliştirerek Türkiye’nin güvenlik bölgesiyle ilişkilerindeki belirsizlikleri azaltan, güveni ve güvenliği arttıran politikaları, değişik platformlar ve atılımlarla destekleme, güçlendirme gayretimizi kesintisiz sürdüreceğiz.

Musa Serdar ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı