AVRUPA VE ASYA STRATEJİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (ASAM) DUYURUSU

ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ/GÖREVLİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN ARAŞTIRMA PROJELERİNDE GÖREVLENDİRİLMİŞ ÖĞRENCİLERİN YÜRÜTTÜĞÜ; – İKİ AYLIK VEYA SON İKİ AYI KALMIŞ ALTI AYILIK YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN, – BİR HAFTALIK VEYA SON BİR HAFTASI KALMIŞ ÜÇ AYI GEÇMEYEN YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİNİN, ULAŞIM, KONAKLAMA VE DİĞER UYGUN GÖRÜLECEK MASRAFLARI ASAM TARAFINDAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN ESASLAR DÂHİLİNDE KARŞILANACAKTIR.…

ASAM Yayımları İçin Makale Yazım Kuralları

  Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, sayfa başına yaklaşık 3500 karakter, 15 sayfadan az ve 30 sayfadan fazla olmamalıdır. Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve iki kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto yazı büyüklüğü kullanılmalıdır. Başlık 12 punto kullanılarak, bold…