ASAM Yayımları İçin Makale Yazım Kuralları

  Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, sayfa başına yaklaşık 3500 karakter, 15 sayfadan az ve 30 sayfadan fazla olmamalıdır. Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve iki kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto yazı büyüklüğü kullanılmalıdır. Başlık 12 punto kullanılarak, bold…