AVRUPA VE ASYA STRATEJİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (ASAM) DUYURUSU

ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ/GÖREVLİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN ARAŞTIRMA PROJELERİNDE GÖREVLENDİRİLMİŞ ÖĞRENCİLERİN YÜRÜTTÜĞÜ; – İKİ AYLIK VEYA SON İKİ AYI KALMIŞ ALTI AYILIK YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN, – BİR HAFTALIK VEYA SON BİR HAFTASI KALMIŞ ÜÇ AYI GEÇMEYEN YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİNİN, ULAŞIM, KONAKLAMA VE DİĞER UYGUN GÖRÜLECEK MASRAFLARI ASAM TARAFINDAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN ESASLAR DÂHİLİNDE KARŞILANACAKTIR.…

ASAM Yayımları İçin Makale Yazım Kuralları

  Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, sayfa başına yaklaşık 3500 karakter, 15 sayfadan az ve 30 sayfadan fazla olmamalıdır. Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve iki kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto yazı büyüklüğü kullanılmalıdır. Başlık 12 punto kullanılarak, bold…

BAŞİKA’NIN ŞİFRESİ

Yerel dilde “Aşıklar Evi” anlamına gelen Başika, şimdilerde adeta küresel hegomonik güçler ve bu güçlerin belirlediği hatta öncelediği yerel aktörlerle Türkiye arasında önemli bir kriz merkezi haline gelmeye başladı. Bundan daha önemlisi Başika’nın önümüzdeki yoğun ve travmatik olma ihtimali yüksek dönemde üstlenebileceği role dikkatlice bakmak gerekir. Çünkü burası bölgede meydana gelebilecek olası gelişmelerde daha büyük…

TERÖRÜN EKONOMİ PARADOKSU

TERÖRÜN EKONOMİ PARADOKSU Terör çok yönlü etkileri bakımından insan toplumları üzerinde değişik olumsuzluklar yaratan sıra dışı bir olgudur. Terörün sıra dışılığı riski öngörebilmeyi zorlaştıran, bu nedenle de karşıt faaliyetlerin planlanabilmesini güçleştiren en önemli unsurdur. Çünkü terörle birlikte korkunun yanında korkuyu besleyen belirsizlik durumu da yaygınlaşmaya başlar. Böylece hayatın normal akışı bozulduğu gibi yaşamı oluşturan bileşenlerde…

Genel Başkanımızın Mesajı

2016 yılı bahar döneminde Avrasya Dosyası Dergisi’ nin yayın hayatına yeniden merhaba diyoruz. Aktörler değişsede herzaman yüksek bir tempoyla devam eden sosyo-politik dinamikler, sadece ülkemiz için değil aynı zamanda bölgesel ve küresel politikaların da temel belirleyicisi olmaya devam etmektedir. Bu nedenle konunun alt bileşenlerini oluşturan, paradigma ve parametreleri şekillendiren bütün alanlarda hızlı ve güvenilir bilgilerin…

100. Yılında Kut’ül Amare’yi Anlamak

Osmanlı Ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda çarpıştığı cephelerden biri, İngilizlere karşı oluşturulan Irak cephesidir. Osmanlı dönemi kaynaklarında Irak-ı Arap olarak adlandırılan bölge, Dicle, Fırat havzasında tarihteki Mezopotamya’yı (Verimli Hilal) içine alır ve Basra Körfezi’ne kadar uzanır. Irak petrollerini ele geçirmeyi amaçlayan İngilizler, 6 Kasım 1914 tarihinde saldırıya geçmişler, ilerleyen aylarda bu saldırılarını 3 Haziran 1915 tarihinde…

EROL GÜNGÖR’ÜN TOPLUMSAL

Erol  Güngör (1938-1983) Türk sosyal  psikoloji  profesörüdür. Güngör, Türk  toplum yapısında  paradigmaları farklı olan bir Türk aydını olmuştur. Muhafazakar/sağ siyasal zihniyete  sahip  biri olarak kültürel değerlere  önem  veren  ideoloji ve  önyargılarından arınmış ender aydınlardandır. Güngör, Tük  toplum yapısını; Türk kültür  kodları (dil, edebiyat, din, tarih, ahlak, gelenekler, sanat vb.) ile  analizler. Güngör, toplumsal yapıyı ağırlıklı…

TÜRK TARİHİNDE R1A-R1B MÜCADELESİ

Kâinatta oluşan jeobiokimyasal enerji hareketleri, yeryüzüne etki ettiği bölgelerde insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde davranışsal ve düşünsel etkiler bırakmaktadırlar. Bu etkiler dna çekirdeklerini etkileyerek milli kültürün oluşumuna katkıda bulunurlar. Belli bir coğrafyadaki halklar, meydana gelecek etnik alanda ortak bir kültür geliştirmesiyle milli bir güç haline gelirler. Türk tarihi,  haplogrup olgusu kapsamında kendi biyogenetik zenginliğinin neticesindeki…